08 март 2009

ФПФ - лого

или


направено е в КорелДроу; чакам отзиви от готовите да се включат в проекта.
Надявам се скоро да го има и самият Форум, където да започнем работа.