10 февруари 2010

Изберете своята позиция!допълнителни въпроси:

1. Кой трябва да контролира корпорациите:
а) никой;
б) държавата;
в) защо трябва да има корпорации?

2. Има ли еволюцията смисъл?
а) всичко в природата има смисъл;
б) еволюцията просто се случва, без план и цел;
в) да, да породи човека!

3. Прогресът на обществото преди всичко е:
а) развитие на техниката;
б) развитие на "духовното";
в) нито първото, нито второто;
г) и първото, и второто;
д) социална самоорганизация;
е) що е "прогрес"?
(тук може да изберете повече от един варианта)

4. Важното в икономиката е:
а) печалбата;
б) конкуренцията;
в) задоволяването на потребностите от стоки и услуги;
г) първото и третото;
д) първото и второто;
е) второто и третото.

5. Науката търси отговор на въпроса:
а) "защо, с каква цел?"
б) "как, по каква причина?"
в) каквото и да търси, не науката е тази, която дава верните отговори!
г) първото всъщност е религия...


и за капак:
А. ГМО имат алтернатива - естественото традиционно земеделие (да / не)
Б. ГМО и цялата парадигма на агродейностите има алтернатива (убеден съм / не вярвам)
В. ГМО ще реши повече проблеми, отколкото ще породи (я стига! / точно така!)


ОТГОВОРИ на ТЕСТА:
вижте си отговорите и намерете противоречия в тях.
*Ако няма такива (тоест ако не намирате противоречия, въпреки мнението на другите) - трудно можете да бъдете разубеден, има ли смисъл да дискутираме по тази тема?
*Ако има такива - оправете кашата в главата си.
*Ако подозирате, че може и да има - това е добър резултат. Самокритичността рано или късно ще ви изведе от лабиринта на Минотавъра (и той ГМО, горкият...), пардон, от лабиринта на заблудите.
Но ще попаднете в нов.
Такива са рисковете на живота, уви.

!

06 февруари 2010

приложение "Самоотбрана" към модела "Гражданска Алтернатива на държавата"


пояснения:
един от ситуационните лидери във всяка община е командир на териториалното опълчение. Практически всички граждани на общината участват в Опълчението според способностите си. Ядрото е "боен отряд" (чета), който се обучава за водене на партизанска война срещу евентуален външен агресор.
Общинските синдикални звена съдействат за изграждане на партизанска отбранителна инфраструктура и произвеждат необходимото въоръжение и екипировка.
Отделните чети провеждат учения в съседни и по-отдалечени общини, имитирайки нападатели, при което се създават лични връзки и се осъществява опознаване на терена, за да може да се помага при нужда.
Общото ръководство е мрежово, на база общински щабове. При нужда от бърза реакция върховното командване се поема от един от щабовете, избран предварително за "челен" от местите командири с одобрението на редовите четници (по същия начин всички щабове се подреждат в "рангов списък", което периодично се актуализира). Ако "челният" щаб не е в състояние да функционира, координацията и командването се поема от следващия в списъка щаб.
Действията на щабовете са в съответствие с приетата всенародно Национална отбранителна доктрина.

мобилизационното стрелково оръжие се съхранява у дома (или в общински трезор; тежкото въоръжение като оръдия, танкове, самолети, ракети - в синдикален трезор, при производителя, който също така осигурява екипи и екипажи за тежкото въоръжение), запечатано с алармен чип, така че всяко вадене на пушките да става известно на командирите на бойния отряд от териториалното опълчение.
Личното оръжие: препоръчва се обявяването му в личния блог (отначало приложение, а после и заместител на личните документи; информацията в него се публикува от собственика и в обем, който той сметне за необходим с малки изключения, уговорени в общинското съглашение (Правилника на общината));
оръжието има вградени микрочипове:
-- за позициониране (при война може да се изключват),
-- за регистър ("черна кутия", кога е употребявано, разглобявано, кой го е пипал + сигнализация за стрелба),
-- за идентификация;
също така върху оръжието са гравирани:
* номер и идентификатор на производителя (при злополука по технически причини да е ясно кой е отговорен);
* идентификатор на вносителя (ако има такъв);
* идентификатор на продавача (при престъпление да се знае кой е дал оръжието на извършителя);
* идентификатор на собственика (чиповете са настроени към биоелектрическите данни на титуляра; сигнализират при употреба от друг човек)

оръжие без чипове и идентификатори се признава за незаконно и води до наказание;
оръжие с умишлено повредени чипове и заличени номера и идентификатори се смята за оръжие на престъпление и е основание докосвалият го човек да бъде наказан;
кражба на оръжие се смята за подготовка за извършване на предумишлено убийство.

не се препоръчва да се предоставя оръжие на
:
--- малолетни; (необходимо е уточнение на понятието "малолетен", "непълнолетен", желателно да не е привързано към общо определена възраст, а към индивидуалните душевни качества и ниво на умствено развитие)
--- осъждани за насилие;
--- психически болни;
--- избухливи, безотговорни, склонни към насилие хора;
--- анонимни лица.

При извършване на престъпление от посочените категории, този, който е предоставил оръжието, се смята за съучастник.

Препоръчва се стрелбата да става на определени места (засича се с позициониращия чип), при самоотбрана, при мобилизационни и други извънредни мероприятия според Правилника на дадена община.

Когато подобен режим на притежание, носене и употреба на оръжие породи съответната културна традиция в обществото, твърдите правила и повечето ограничения ще отпадат
.

04 февруари 2010

разширена схема "Енергетика" към статията "Гражданска Алтернатива на държавата"


показан е начинът на акумулиране на електроенергията, произведена от атомните миниреактори и "домашните електроцентрали":
--- захранване на компресори за сгъстен въздух, който:
а) задвижва въздушен турбогенератор;
б) задвижва бутален двигател на превозно средство (за повишаване на пробега и мощността има инжектор на метанол-етанолова смес, която се получава при ферментация на растителни отпадъци).
--- електролиза на вода, при което се отделя кислород и водород, като последният отива:
а) в термогенератор за получаване на ток;
б) в резервоар на превозно средство (в резервоара се съхранява под формата на метален хидрид, ако е електромобил с термогенератор (горивна клетка)).