13 декември 2008

продължаване на един спор

Съжалявам, че заспамих блога на Григор Гачев в коментарите към неговата публикация "Държавата - нужна или не?", превърна се във форум... ето така

Гриша, прощавай.
Моля Зелен бетон и всички, които имат реплики към мен, нека продължим дискусията тук.

Преповтарям своите аргументи:
1) държавата е съвкупност от институции, на които гражданите делегират за изпълнение определени свои права (говорим за демократична държава);
2) държавната машина се състои от хора (бюрократи), които имат интереси, различни от това само да оказват административни услуги на гражданите. В този смисъл държавата не играе ролята на "рефер" на футболното поле, а е "трети играч на терена" (сравнението с футболния съдия принадлежи на Зелен бетон);
3) колкото и да е демократична една държава, тя не осигурява пълната свобода и справедливост на гражданите си, именно защото има собствени интереси;
4) самоорганизирането на гражданското общество в групи, които се създават за решаване на конкретни проблеми и за задоволяване на конкретни потребности прави тези групи автономни от държавата в сферата на тяхната дейност;
5) свързването на групите в равноправни хоризонтални мрежи (през интернет) пък иззема от държавата определени функции (социални, например);
6) развитието на тези мрежи и тяхното взаимодействие свива базата на държавата за намеса и контрол над гражданите, тоест държавата търпи редукция както институционално, така и функционално. По думите на математика Иван Попов, получава се Вторично опростяване на системата - изчезват структури, но функциите им се запазват на едно по-гъвкаво и разпределено (децентрализирано) ниво.
7) свиването на държавата води до нейното отмиране, получава се безвластническо общество, в което липсва държавна принуда, няма апарат за репресии, няма закони. Такова общество се базира върху свободния договор, доброволното участие в структури и мероприятия, спазва като водещ принцип опростените версии на Кантовия категоричен императив.

забележка: (цитат от Зелен бетон) структурите на гражданското общество са свободни и неокончателни; те могат да се създават “в движение”, да прекратяват съществуването си при постигане на целите или изчерпване на възможностите за действие, и да действат както самостоятелно, така и паралелно, без твърд регламент. Ако им се вменят или делегират управленски функции (пък било то и само локални или временни), вече става дума за нещо коренно различно: за промяна на принципите на обществено устройство. А това според мен в настоящия момент е недопустимо, по този въпрос съм категоричен.

именно тази особеност, много стегнато формулирана от опонента ми, дава основание да се смята, че структурите на гражданското общество не се превръщат в институции, които да се домогват до власт и да потъпкват индивидуалната свобода. От цитата също така се разбира къде се разминаваме със Зеления бетон и за какво се води спорът всъщност, а именно:
нужна ли е държавата и състоятелно ли е да се смята, че функциите на гражданското общество следва да са регламентирани до "наблюдателни" спрямо това как държавата си върши работата?

Няма коментари:

Публикуване на коментар